رنگ اپوکسی چیست؟

رنگ اپوکسی چیست؟

روکش های اپوکسی پوشش های بادوام است که می توان برای اهداف مختلف از چسب های قوی گرفته تا رنگ های ماندگار و رنگ و روکش کف و فلزات استفاده کرد. پوشش های اپوکسی از طریق تولید یک واکنش شیمیایی با استفاده از رزین اپوکسید و یک سخت کننده ...